Phân công nhiệm vụ

a) Lãnh đạo Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Công Tiệp

Chánh văn phòng

Phụ trách chung, công tác tổ chức, điều hành hoạt động của Văn phòng Học viện, công tác văn thư, trực tiếp xử lý văn bản đến, đi; hội nghị, hội thảo, tổ xe, hợp đồng dịch vụ.

Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch, xử lý văn bản đến, đi, lịch đón tiếp khách, dẫn chương trình trong các sự kiện lớn của HV, chuẩn bị diễn văn/phat biểu của BGĐ; Nghiên cứu tài liệu, văn bản để triển khai ISO của Văn phòng Học viện và những nhiệm vụ khác khi có phân công của lãnh đạo Học viện;

Email:nctiep@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617779; NR: 36756922

DĐ: 0912024876

2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chánh Văn phòng

Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự và pháp chế.

Email: nthaicnsh@vnua.edu.vn

   

 b)  Các thành viên tổ Hành chính, Quản trị và Pháp chế

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà Nam

Tổ trưởng

Chuyên viên

Quản lý con dấu, chữ ký của lãnh đạo Học viện; Tiếp nhận vào sổ và chuyển giao công văn đến, công văn đi;Phối hợp rà soát thể thức văn bản của các đơn vị trình ký Ban Giám đốc;Lập dự trù và phân phối báo chí;Quản lý, theo dõi hoạt động của nhà khách A1;Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng.

Email:nthnam@vnua.edu.vn

Điện thoạiCQ: 62617508; NR: 38767699

DĐ:0913909760

2

Chử Thị Thu Huyền

Chuyên viên

Nhận văn bản của các cá nhân và các đơn vị trình ký Ban Giám đốc và trả kết quả; Scan các văn bản gửi BGĐ, các đơn vị; Tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, lễ, hội nghị của Học viện ...; Soạn thảo các văn bản, giấy mời theo yêu cầu của lãnh đạo văn phòng; Mua sắm văn phòng phẩm, thống kê, thanh lý tài sản, thanh quyết toán tài chính của Văn phòng, thanh toán công tác phí của Ban Giám đốc.

Email:cthuyen@vnua.edu.vn

Điện thoạiCQ: 62617768; NR: 35130325

DĐ: 0949611975

3

Trần Hồng Nhật

Chuyên viên

Trực điện thanh, sửa chữa điện thoại nội bộ trong Học viện, quản lý thiết bị, vật tư của Văn phòng, phụ trách âm thanh ánh sáng hội trường, hỗ trợ phục vụ hội trường khi có hội nghị, hội thảo. Tham gia quản lý khu dịch vụ

Điện thoạiCQ: 62617586; NR: 38766423

DĐ: 0976570436

4

Trương Thị Thắng

Nhân viên

Quản lý, chuẩn bị nước uống, vệ sinh các phòng khách, phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc; Tiếp tân tại các phòng họp của Học viện. Tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, lễ, hội nghị của Học viện ...

Điện thoại CQ: 62617769; NR: 38768725

DĐ: 0972714469

5

 

Chuyên viên

 

Phụ trách công tác pháp chế, chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình ký Lãnh đạo Văn phòng và Ban Giám đốc. Tham gia công tác chỉnh sửa các quy định nội bộ của Học viện nói chung và VPHV nói riêng, tham gia phục vụ các ngày kỷ niệm, các ngày lễ, Hội nghị của Học viện..

Điện thoại CQ: 62617899; DĐ: 

Email: 

6

Nguyễn Tiến Thành

Nhân viên hợp đồng

Nhân viên quản lý theo dõi dịch vụ do Văn phòng quản lý (các kiốt, quán bán hàng tại chợ tổ dân phố Nông Lâm….).

DĐ: 0904850682

 

c) Tổ Kế hoạch – Tổng hợp

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

1

Trần Tất Nhật

Chuyên viên

Theo dõi công tác thống kê, kế hoạch, làm các báo cáo và văn bản tổng kết của trường, văn bản của phòng.(Hiện đang nghiên cứu sinh tại Trung Quốc).

Email:ttnhat@vnua.edu.vn

Điện thoạiCQ: 62617692; NR: 38769012

DĐ: 0977118398

 

d) Đội xe

TT

Họ và tên

Chức trách

Nhiệm vụ

1

Ngô Văn Tuấn

-Tổ trưởng Tổ quản lý xe ô tô

-Tổ trưởng Tổ quản lý dịch vụ.

Tiếp nhận giấy báo xe, trả lời tiếp nhận báo xe, phân công và trao lệnh điều xe cho lái xe, xác nhận thanh toán xăng dầu cho lái xe, kiểm tra xác nhận đề nghị thay thế, sửa chữa xe của lái xe; Theo dõi các Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng liên lết, đôn đốc thu khoán dịch vụ. Tham gia kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của Học viện.

Email:nvtuan@vnua.edu.vn

Điện thoại CQ: 62617778; NR: 38766612

DĐ: 0988363824

2

Bùi Trung Lương

Lái xe ca 30 chỗ

Lái xe phục vụ các tập thể đơn vị đi hội nghị, công tác, thực tập, thực tế, đám hiếu theo lịch phân công của đội trưởng và các điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoạiNR: 38276848; CQ: 62617589

DĐ: 0908330969

3

Hoàng Ngọc Lâm

Lái xe 12 chỗ

Lái xe phục vụ các tập thể đơn vị đi hội nghị, công tác, thực tập, thực tế, đám hiếu theo lịch phân công của đội trưởng và các điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589;

NR: 04.38750610; DĐ: 0988167209

4

 

Nguyễn Xuân Bình

 

Lái xe 7 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị, các đoàn đi công tác, dự hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoạiCQ: 62617589; NR: 38767463

DĐ: 0986290288

5

 

Phạm Quốc Việt

 

 

Lái xe 4 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoạiCQ: 62617589; NR: 38741020

DĐ: 0912223477

6

 

Dương Ngọc Anh

 

 

Lái xe 5 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 37733524

DĐ: 0913552423

7

 

Trần Văn Hải

 

Lái xe 16 chỗ

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị, các đoàn đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 38766777

DĐ: 0912734112

8

Nguyễn Di Tuấn

 

 

Lái xe 5 chỗ và 15 chỗ

 

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị, đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện.

Điện thoại CQ: 62617589; NR: 38768335

DĐ: 0943619968

9

Bùi Đăng Lưu

Lái xe 7 chỗ

Lái xe phục vụ lãnh đạo Học viện, lãnh đạo đơn vị, đi công tác, hội nghị theo lịch phân công của đội trưởng và điều động đột xuất phục vụ hoạt động của Học viện. Tham gia quản lý khu dịch vụ.

Điện thoại DĐ: 0985733163

 

 

e) Tổ Bảo vệ

TT

Họ tên

Vị trí

Nhiệm vụ

1

Phùng Minh Đức

ĐT: 0989832167

Nhóm trưởng

 

Tại khoa Nông học

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Bảo vệ nhà làm việc, khu thí nghiệm, nhà thực hành khoa Nông học, Môi trường, CNTP, giảng đường và những mô hình thí nghiệm ngoài đồng ruộng.

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ trường tổ chức;

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng.

 

2

Nguyễn Văn Hành

ĐT: 0976804588

 

3

Lê Tiến Nam

ĐT: 0979319686

 

4

Lưu Quang Hồng

ĐT: 01669266022

5

Nguyễn Văn Mui

ĐT: 0985170007

6

Đoàn Bảo Trúc

ĐT: 01674819411

 

7

Nguyễn Văn Duy

ĐT: 0987693756

Nhóm trưởng

Tại cổng Học viện và khoa Cơ điện

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà làm việc, giảng đường, xưởng khoa Cơ điện, Trung tâm ngoại ngữ, GĐ T, GĐ Trại, khu thí nghiệm khoa CNSH.

-Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ trường tổ chức;

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng.

 

8

Võ Văn Ngà

ĐT: 0978673402

 

9

Nguyễn Ngọc Ánh

ĐT: 0904345462

 

10

Nguyễn Đình Văn

ĐT: 0942026292

 

11

Nguyễn Quang Tình

ĐT: 0979566584

 

12

Lê Văn Bích

ĐT: 0975670595

 

13

Nguyễn Văn Kiên

ĐT: 0972358327

 

14

Lê Văn Thành

ĐT: 04.6760342

Nhóm trưởng

Trung tâm Học viện

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà Hành chính, khoa Thú y, khoa Môi Trường, GĐ Nguyễn Đăng, A,B,C,D, khoa QLĐĐ, SPNN, Thư viện Lương Đình Của.

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ Học viện tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 

15

Nguyễn Đức Bằng

ĐT: 01686707297

 

16

Bùi Văn Đức

ĐT: 0983967998

 

17

Bùi Nho Doãn

ĐT: 0977639010

18

Lại Thành Công

ĐT: 0904672226

 

19

Nguyễn Đức Năng

ĐT: 0915063277

 

20

Nguyễn Văn Hưng

ĐT: 0986042281

 

21

Phạm Văn Tuyến

ĐT: 01685016400

 

22

Đặng Bá Trung

ĐT: 01667480668

 

23

Lê Đức Toàn

ĐT: 0912113007

 

24

Trần Văn Thuần

ĐT: 0967216928

Tổ bảo vệ nhà Lúa thuần

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ bảo vệ, kiểm tra tổ chức , cá nhân ra vào Học viện và bảo vệ khu nghiên cứu lúa thuần

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ Học viện tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

25

Nguyễn Huy Biếm

ĐT: 0985673385

 

26

Vũ Trung Kiên

ĐT: 0965271287

 

27

Nguyễn Viết Thễn

ĐT: 0914625487

 

28

Nguyễn Bá Chung

ĐT:

Tổ biệt phái khoa CN. Hiện đang chịu sự quản lý nhân sự tại khoa CN-

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà Khoa CN, bảo vệ khu thí nghiệm, tài sản, đất đai, hoa mầu khu Quang Trung

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do Đoàn TN, Hội SV và CĐ Học viện tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

29

Đặng Văn Chương

ĐT:

30

Nhữ Ngọc Hùng

ĐT:

31

Bùi Văn Sáng

ĐT:

32

Ngô Huy Dũng

DĐ: 01236036393

Khoa Thủy sản

- Có nhiệm vụ bảo vệ nhà Khoa TS, bảo vệ khu thí nghiệm, tài sản, đất đai, hoa mầu do khoa TS quản lý

- Tham gia bảo vệ an toàn cho các hoạt động VHTT do khoa tổ chức.

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

33

Nguyễn Văn Bài

34

Vũ Mạnh Hướng

ĐT: 0168234636

Nhóm trưởng

Tổ trông giữ xe (Hợp đồng khoán thu)

- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân lịch, giám sát công tác trực của các thành viên trong nhóm.

- Nhóm trưởng trực tiếp phối hợp với các nhóm thực hiện khác trong các sự việc liên quan đến công tác bảo vê;

- Các thành viên trong nhóm thực hiện mọi chỉ đạo của Chánh Văn phòng Học viện trong công nhiệm vụ được giao;

- Có nhiệm vụ trông giữ xe máy, xe đạp cho CBVC, SV, người học, khách đến làm việc tại Học viện.

- Tổ xe được chia thành 03 bộ phận mỗi bộ phận phụ trách 01 bãi xe cứ 6 tháng luân chuyển một lần.

Bộ phận trông xe nhà 4 tầng

Bộ phận trông xe khoa Nông học

Bộ phận trông xe giảng đường Đ

- Ngoài ca trực khi có việc đột xuất: bạo loạn, báo cháy, bão lụt, gây rối trật tự..., phải sẵn sàng tham gia theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 

35

Cao Văn Thành

ĐT: 0979232859

36

Đỗ Đức Hanh

ĐT: 0979350783

37

Nguyễn Bá Hậu

ĐT: 0968588287

38

Đào Xuân Thủy

ĐT: 01668949762

39

Nguyễn Văn Hiếu

ĐT: 0983895735

40

Phạm Văn Tạo

ĐT: 01645063066

41

Ninh Văn Đại

ĐT: 0962255

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay372
  • Tháng hiện tại3,446
  • Tổng lượt truy cập738,235
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây